Warning: session_start(): open(/home/admin/domains/tmp/sess_5eod3altk3p2p28kl4qml1fmn5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/admin/domains/stitchcms.nl/public_html/inc/getvars.php on line 11 Sessies | Jaarcongres Mens & Organisatie

Sessies

Sessieronde 2 1
13:30 - 14:30

Masterclass: Liefdevol kraken zetten in vastgeroeste patronen (deel 2)

Vervolg van deze masterclass uit sessieronde 1.
Hoe kun je veranderen als je inmiddels zelf als bestuurder, directeur, manager of intern adviseur onderdeel bent van de organisatie of de sector die moet veranderen? Ook als externe adviseur word je vaak gevraagd vanwege je ‘kennis of ervaring in de sector’. Je bent gaan geloven in een aantal stevig vastgezette waarheden; je doet mee in een aantal ingesleten patronen; en je hebt ervaringen opgedaan en opinies gekregen die nog lastig te veranderen zijn. Shirine helpt je je eigen waarheden te kraken en daarmee de vastgezette patronen in je organisatie.

 • Kraak je eigen waarheden en daarmee de vastgezette patronen in je organisatie.
 • Contracteer en organiseer de condities om succesvol te kunnen veranderen.
 • Gebruik conflict om verandering te veroorzaken.
 • Leer verandering te veroorzaken in plaats van te maken.

Shirine Moerkerken

Drs. Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Ze traint collega adviseurs in het vak van interventiekunde. Ze is auteur van het boek 'Hoe ik verander; anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken' en richtte in 2008 Strange | Strategy and Change op.

Sessieronde 2 2
13:30 - 14:30

Masterclass: Maak een stap in je ontwikkeling als veranderaar! (deel 2)

Deze masterclass duurt twee uur, start in sessieronde 1 en wordt in deze ronde vervolgd.

In deze masterclass gaan we aan de slag met nieuw inzichten voor veranderaars. 50 ervaren veranderaars hebben nieuw materiaal ontwikkeld voor het werkboek Werken met leren veranderen. We nemen jouw verandervraagstuk als startpunt en gebruiken dit materiaal om jouw vraagstuk anders aan te pakken. Je krijgt praktische handreikingen vanuit het werkboek en tips. En we wisselen ervaringen uit zodat je je ontwikkeling als veranderaar een stap verder kan brengen.

 • In vogelvlucht door de belangrijkste nieuwe inzichten die het boek Werken met leren veranderen je als veranderaar geeft.
 • Aan de slag met jouw eigen verandervraagstuk: hoe kan je er ook naar kijken en hoe bepaal je je aanpak?
 • Hoe kun je je ontwikkeling als veranderaar een boost geven.

Gertjan de Groot

Dr. Gertjan de Groot werkt als docent strategie en verandermanagement, onderzoeksdocent en afstudeerbegeleider aan de Hogeschool van Amsterdam. Gertjan ziet zichzelf als ‘brug’ tussen de beschikbare veranderkundige inzichten en de beperkte toepassing daarvan in de dagelijkse praktijk. Hij vindt het belangrijk om veranderactiviteiten dicht op het dagelijkse werk te organiseren om zo denken en doen te koppelen.

Hanna Boersema

Hanna Boersema-Vermeer MSc is werkzaam als veranderkundig adviseur bij Twynstra Gudde. Samen met mensen in organisaties werkt zij aan veranderopgaven. Het centraal stellen van de opgave van de organisatie en samen met organisaties kijken wat nodig is om de verandering werkend te krijgen, kenmerkt haar manier van kijken en handelen.

Sessieronde 2 3
13:30 - 14:30

Output methode: realiseer uw verandering zonder weerstand, mét commitment

Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in hoe u het output management model kan gebruiken om uw verandering te realiseren met de volledige commitment, creativiteit en pro-activiteit van uw medewerkers. De output methode geeft u een praktisch handvat om uw gewenste verandering zonder weerstand te waarborgen.

 • Realiseer de paradigmashift van input naar output.
 • Geef leiding vanuit toekomstig perspectief, het waarom en laat de oplossing los.
 • Zet de kennis en kunde van uw medewerkers zo resultaatgericht mogelijk in. Krijg oplossingen van onder zonder weerstand of conflict.
 • Realiseer de balans tussen controle en loslaten. Weet tot waar je (mag) moet sturen en wanneer je moet loslaten.

Diederik Stolk

Diederik Stolk is ondernemer, consultant en futuroloog. Samen met zijn collega’s van de Output Academy ondersteunt Diederik organisaties in het realiseren van een resultaatgerichte werkcultuur op basis van de principes van output management. Hij is actief in verschillende werkgebieden van de financiële sector tot het veiligheidsdomein in binnen- en buitenland.

Sessieronde 2 5
13:30 - 14:30

Impact werkt wederzijds

Je interventies hebben impact op je cliënt-organisatie, omgekeerd heeft de cliënt-organisatie impact op jou. Een deel van de cliënt-organisatie kan zich enorm op weg geholpen voelen, terwijl een ander deel stagneert. Jij kunt bijvoorbeeld vrolijk worden van een cliënt, maar ook gestrest. Deze workshop reikt een handvat (en een voorbeeld) aan over hoe je de wederzijdse impact kunt onderzoeken.

 • Een logboek bijhouden en hierop reflecteren met vakgenoten.
 • Onderkennen tot in welke details de organisatie in jou doorwerkt en vice versa.
 • Preciezer bepalen van buiten-gewone stappen: van hen en van jou.

Gertjan Schuiling

Dr. Gertjan Schuiling is procesadviseur en actieonderzoeker vanuit Thierry & Schuiling. Hij werkte als interne adviseur bij Gist-brocades en DSM, en promoveerde in 2001 op het proefschrift Persoonlijke ontwikkeling door organisatieontwikkeling. Hij is docent aan de VU, was lector aan de HAN en in 2015 gastlector Actieonderzoek aan hogeschool Windesheim.

Sessieronde 2 6
13:30 - 14:30

(Her)ontwerp de structuur van uw organisatie met Design Thinking

Gedrag van medewerkers – en daarmee het realiseren van de strategie – wordt mede bepaald door de structuur van de organisatie. Veel tijd en aandacht wordt besteed aan het vormgeven van een onderscheidende strategie. Maar veel minder tijd en aandacht wordt gegeven aan het ontwerpen van de bijpassende organisatiestructuur. Daarvoor in de plaats beperkt de zoektocht zich vaak tot kopiëren van trendgevoelige ‘best practices’: zelfsturing, holacratie, netwerk organisaties, et cetera.

Maar wat als we de behoeften van de gebruikers van de organisatiestructuur centraal stellen, in plaats van de voor de hand liggende oplossing? Door principes uit Design Thinking te gebruiken hebben we het niet langer over het ontwerpen van een boormachine, maar over het realiseren van de gaten.

 • Inzicht in de klassieke organisatiewetten (zo klassiek als de zwaartekracht).
 • Hierbij geen ingewikkelde modellen, maar met voorbeelden uit de praktijk van alledag.
 • Toepassing van deze klassieke organisatiewetten in combinatie met Design Thinking om de structuur van je organisatie te (her)ontwerpen.

Mark Nijssen

Als we organisaties een beetje mooier kunnen maken, kunnen we de wereld een beetje mooier maken. In zijn boek het Organisatie Ontwerp Atelier legt Mark Nijssen uit hoe je vanuit evolutionair, economisch en sociaal perspectief naar het ontwerp van je organisatie kunt kijken. Door het gedrag van medewerkers centraal te stellen en gebruik te maken van Design Thinking, experimenten en fysieke prototypes zet hij abstracte concepten om in een concreet organisatieontwerp.

Sessieronde 2 7
13:30 - 14:30

Expertise onderzoeken in een pressure cooker

Om complexe praktijkvraagstukken op te lossen werken professionals interdisciplinair en transdisciplinair samen om wederzijds expertise te benutten. Zo werken opleiders samen met onderzoekers, professionals in wijkteams met bewoners, vrijwilligers en tweedelijns werkers en wordt in universiteiten vanuit diverse disciplines samengewerkt aan praktijkvraagstukken door het delen van expertise. Wat kan de rol van een supervisor of coach als leerbegeleider zijn in het faciliteren van kwaliteit in het samenwerken rond praktijkvraagstukken? Hoe faciliteert de leerbegeleider meerperspectivisch kijken en hoe maakt deze verschillen in manieren van kijken productief?

 • Kom vanuit een onderzoekende houding expertise van professionals op het spoor.
 • Observeer de werking van het uitvragen van deskundigheid en vakkennis.
 • Ontwikkel leervermogen door tacit knowledge beschikbaar te maken.

Marcel Hoonhout

Marcel Hoonhout is atheïstisch politiek theoloog, geregistreerd als (leer)supervisor, docent supervisiekunde en certified Coach. Co-auteur van: Supervisiekunde Meerperspectivisch, Professionele dilemma’s van de coach, De kick van het coachen en Van hamer tot houvast. Hij is geïnspireerd door o.a. de Solution Focus benadering, gefascineerd door ervaringsleren en hij is betrokken bij ‘de Amsterdamse Zwerm’.

Marjo Boer

Marjo Boer is master begeleidingskunde, geregistreerd (leer)supervisor, docent supervisiekunde en ervaringsdeskundigheid bij GITP/PAO. Zij is co-auteur van: Supervisiekunde Meerperspectivisch, Wat wil jij? Studeren met psychische problemen en Werken met begeleiders in de GGZ met ervaringsdeskundigheid.

Sessieronde 2 8
13:30 - 14:30

Creatieve destructie! Turnaroundmanagement in de 21e eeuw

Vanaf nu zal het bedrijfsleven in een permanente staat van turbulentie verkeren. Niet als gevolg van de economische crisis maar door verdergaande technologisering en globalisering. Met name organisaties met een lange historie zullen het moeilijk krijgen. En traditionele bedrijfstakken met hen. Deze context vergt nieuwe competenties voor businessleaders, turnaround managers en veranderingsprofessionals. En het vereist kennis van de laatste strategische managementmodellen, disruptive trends, psychologie, onderhandelingstheorie, marketing en branding, maar ook van juridische aspecten en economische waardecreatie.

Michiel van Dijk

Drs. Michiel van Dijk is directeur en mede eigenaar van Turnaround PowerHouse, een denktank die adviseert over turnaround vraagstukken. Het betreft advisering aan en training van leiderschapsteams op het gebied van strategie, structuur en organisatiecultuur. Tevens verricht hij als promovendus in samenwerking met drie grote Banken (ING, ABN AMRO en Rabobank) onderzoek naar “Het reorganiserend vermogen van ondernemingen in zwaar weer binnen de context van Bijzonder Beheer”. Michiel is als parttime docent verbonden aan het SRA en SIOO en is met regelmaat spreker op zakelijke, academische en sociale evenementen.

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.
Warning: Unknown: open(/home/admin/domains/tmp/sess_5eod3altk3p2p28kl4qml1fmn5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/admin/domains/tmp) in Unknown on line 0